FGSC
Archiwum

FGSC II Edycja - O Forum / Program / Patronat/Sponsorzy / Materiały konferencyjne / Poprzednie edycje

logo

 

  O Forum

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

II Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem – przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni.

Pierwsza edycja edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników (w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów, uczniów szkół średnich) z całej Małopolski (powiaty: wadowicki, krakowski, suski, chrzanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski, limanowski, myślenicki, brzeski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, tatrzański).

Forum organizowane jest w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak - pierwszego formalnego związku uczelni w Polsce, stworzonego przez AGH, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczo-dydaktycznego trzech krakowskich uczelni.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

Członkowie:
mgr Tomasz Szanser, Kanclerz UR
dr Barbara Kępys, Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Dominika Dankiewicz, Kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej
Elżbieta Kugiel, Biuro Wymiany Międzynarodowej
mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko, Kierownik Działu Informatyki
mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR
mgr Jacek Okarmus, Biuro Promocji i Informacji UR

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Dziekan Wydziału Leśnego UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR
dr hab. inż. Józef Hernik, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
dr hab. inż. Bożena Pawłowska, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
dr inż. Zbigniew Zuśka, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR


 


 

  Program

II Forum Green Smart City
Głos nauki w walce ze smogiem
pod honorowym patronatem prezydenta miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
28 listopada 2016 r.
Centrum Kongresowe UR, al. 29 listopada 46

11.00 Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • mgr inż. Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski
  • mgr inż. Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Moderator: red. Sławomir Mokrzycki
11.20 Panel I: „Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w obszarach zurbanizowanych”
1) prof. Volodymyr Snitynskiy, doc. Bohdan Krektun, doc. Petro Khirivskiy: „Problems of air
contamination in urban areas of West region of Ukraine and perspectives of their solutions”
– Lviv National Agrarian University, Dublany, Ukraine
2) dr inż. Attila Tóth: „Improving the Urban Environment and Life Quality through Green
Infrastructure in the City of Nitra” – Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia
3) mgr inż. Witold Śmiałek: Działania Miasta w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego
oraz ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniami – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Jakości Powietrza
Paneliści: doc. Bohdan Krektun, dr inż. Attila Tóth, mgr inż. Witold Śmiałek, mgr inż. Paweł Ciećko
12.30 Przerwa – lunch
13.00 Panel II: SMART CITY – „Techniczno-architektoniczne uwarunkowania środowiska miejskiego”
1) prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński: „Kraków 21: progresywna, policentryczna, przewiewna
i piękna metropolia” – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2) prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński „Znaczenie technologii IT w Green Smart City”
– Akademia Górniczo-Hutnicza
Paneliści: prof. zw. dr hab. inż. Urszula Litwin, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
14.00 Panel III: GREEN CITY – „Znaczenie i funkcje zieleni w mieście”
1) prof. dr hab. Stanisław Gawroński „Perspektywy i ograniczenia roślin w obniżeniu toksyczności powietrza w terenie zurbanizowanych”– SGGW Warszawa
Paneliści: prof. dr hab. Stanisław Gawroński, dr hab. inż. Piotr Muras, dr inż. arch. Małgorzata
Wilczkiewicz, mgr inż. Piotr Kempf

14.45 Podsumowanie i zamknięcie Forum:
JM Rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

 


 

  Patronat/Sponsorzy


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 


 

  Materiały konferencyjne

Perspektywy i ograniczenia roślin w obniżeniu toksyczności powietrza w terenie zurbanizowanym, prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński.

 

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak