FGSC
O forum


 VII FORUM GREEN SMART CITY W KRAKOWIE Z REKORDOWĄ LICZBĄ UCZESTNIKÓW!

Za nami dwa dni pełne rozmów na temat Zielonej Transformacji: Energia – Środowisko – Człowiek. Właśnie pod tym hasłem odbyła się VII edycja Forum Green Smart City, która miała miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydarzenie było także transmitowane online, dzięki czemu łącznie wzięło w nim udział około 500 osób!

fot. inż. Adam Mróz

fot. inż. Adam Mróz

Wydarzenie oficjalnie otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK wspólnie z gośćmi specjalnymi, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Grzegorz Puda oraz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Pan Włodzimierz Bernacki oraz Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej, Pani Ewa Całus. Jak powiedział Pan Rektor – „Idea konferencji Green Smart City na przestrzeni lat ewoluowała. Dziś jesteśmy na etapie słuchania inicjatyw oddolnych, a zatem tego, czego chcą ludzie oraz jak możemy rozwiązywać ich problemy. Z tym wiąże się koncepcja pomiaru indeksu szczęścia i zadowolenia z życia mieszkańców naszych miast i wsi. To zatem jest właściwe rozumienie koncepcji Smart City i Smart Village”.

fot. inż. Adam Mróz

Wśród uczestników znaleźli się m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także słuchacze z kraju i z zagranicy. Rozmowy odbywały się w duchu wzajemnego zrozumienia, że zielona transformacja dotyczy każdego człowieka na Ziemi, a chcąc zmieniać świat na lepsze, musimy podejmować świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.

fot. inż. Adam Mróz

Jak relacjonuje organizator wydarzenia, dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – „Tegoroczna edycja Forum przyciągnęła ekspertów wielu różnych dziedzin zarówno ze świata nauki jak i administracji oraz zarządzania zarówno miastem jaki i wsią. W czasie dyskusji nie zabrakło również głosu przedsiębiorców oraz przedstawicieli wielu firm działających na rzecz Smart City oraz Smart Village. Z pewnością cieszy obecność tak licznych uczestników i słuchaczy Forum Green Smart City. Świadczy to o tym, że chcemy i potrzebujemy przestrzeni i miejsca do dyskusji nad problemami i wyzwaniami jakie stawia przed nami codzienność życia w mieście czy na wsi. Mam nadzieję, że spotkania i rozmowy zaowocują w nowe rozwiązania, które przyczynią się do racjonalnego wykorzystania energii, poprawę stanu środowiska oraz polepszą jakość życia człowieka”.

fot. inż. Adam Mróz

Poruszano m.in. takie tematy jak: Regulacje prawne w zielonej transformacji - kierunki zmian i wpływ na rozwój regionalny, Zielona transformacja jako mega trend, Zieleń miejska z kosmosu - czyli jak naprawdę „zielone” są nasze miasta. Odbyły się także dwie dyskusje panelowe pt. Zielona Transformacja w Smart City oraz Zielona Transformacja w Smart Village, jak również dwie debaty: Wpływ geopolityki na rozwój w Smart City i Smart Village oraz Transformacje energetyczne a Smart City i Smart Village.

FOTOGALERIA

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Wydarzenie było współfinansowane ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równolegle z Forum odbywały się targi wystawiennicze – tzw. FORUM EXPO, których sponsorem były firmy: BGK SA oraz Aribo sp. z o.o.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


 KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Jakub Piecuch, prof. URK  - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Marcin Kopyra - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr Stanisław Kowalski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dr Wojciech Blecharczyk - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dr hab. inż. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Dr Wioletta Kilar - Dyrektor Instytutu Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


 KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Mgr Marcin Gałan – Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Tomasz Czech, prof. URK - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Wojciech Przywała - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Karolina Woźnica - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Justyna Warot - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr Klaudia Kłeczek - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr inż. Magdalena Szara-Bąk - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Małgorzata Dratwa - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr Barbara Głąb - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Inż. Karolina Dzierwa -  Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Karol Patla – Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów

Studenci Koła Naukowego Ekonomistów

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak