FGSC
O forum

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.


III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem – przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni.


Pierwsza edycja edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników (w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów, uczniów szkół średnich) z całej Małopolski (powiaty: wadowicki, krakowski, suski, chrzanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski, limanowski, myślenicki, brzeski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, tatrzański).


Archiwum Forum

   Pierwsza edycja   /więcej..
   Druga edycja   /więcej..
   Trzecia edycja   /więcej..


Forum organizowane jest w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak - pierwszego formalnego związku uczelni w Polsce, stworzonego przez AGH, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczo-dydaktycznego trzech krakowskich uczelni.


Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - prof. dr hab. Włodzimierza Sady.Komitet Organizacyjny

 Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

 Członkowie:
mgr Tomasz Szanser - Kanclerz UR
dr inż. Tomasz Czech - Dyrektor Centrum Transferu Technologii
dr Barbara Kępys - Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko - Kierownik Działu Informatyki
mgr inż. Izabella Majewska - rzecznik prasowy UR
mgr inż. Joanna Pietras - Biuro Promocji i Informacji UR
mgr Jacek Okarmus - Biuro Promocji i Informacji UR

Komitet Naukowy

 Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 Członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Dziekan Wydziału Leśnego UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR