FGSC
O forum

Czym jest FORUM Green Smart City?

  • Platformą wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski.
  • Prezentacją działań podjętych przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach.
  • Miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych, inicjatywach Smart City oraz nowych technologiach dla miast.

Konferencja „IV Forum Green Smart City” na stałe wpisała się do kalendarza międzynarodowych imprez proekologicznych. W tym roku, w dniach 19-20 listopada, dzięki wsparciu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz sponsorom m.in. Philips Lighting Polska, odbędzie się spotkanie reprezentantów władz, ekspertów, naukowców z krakowskich i międzynarodowych instytucji oraz zainteresowanych tematem. .

Forum Green Smart City wspiera działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentnych miast dopasowanych do potrzeb mieszkańców. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. tematy dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej polskich domów oraz zapobiegania pogłębianiu się zjawiska ubóstwa energetycznego. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: czy elektromobilność jest dobrą odpowiedzią na zły stan powietrza, a także jak zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej?

W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia kładą szczególny nacisk na rozpowszechnienie wiedzy nt szkodliwości złej jakości powietrza wśród jak największej liczby mieszkańców Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz identyfikację efektywnych sposobów edukowania lokalnych społeczności w zakresie walki ze złym stanem powietrza, transportu ekologicznego oraz eliminacji problemu stosowania niskiej jakości opału. .

 

Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

Członkowie:

dr inż. Tomasz Czech - Dyrektor Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta - z-ca Dyrektora Centrum Transferu Technologii UR

mgr Katarzyna Wójcik  - Kierownik ZPB-R, Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Anna Orchel-Szeląg - Centrum Transferu Technologii UR

dr inż. Anna Balakowska - Centrum Transferu Technologii UR

dr inż. Anna Dobosz - Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Katarzyna Kowalska - Centrum Transferu Technologii UR

dr Barbara Kępys - Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

mgr inż. Izabella Majewska - rzecznik prasowy UR

mgr inż. Joanna Pietras - Biuro Promocji i Informacji UR

mgr Jacek Okarmus - Biuro Promocji i Informacji UR

mgr Tomasz Szanser - Kanclerz UR

mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko - Kierownik Działu Informatyki

Karolina Kornecka – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości UR

Krzysztof Kupiec – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości UR

 

Komitet Naukowy 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR

prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Dziekan Wydziału Leśnego UR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

 

Poprzednie edycje:

I Forum Green Smart City
II Forum Green Smart City
III Forum Green Smart City


 

Rozmowa z Justyną Kosek, właścicielką firmy JUKO GREEN DESIGN podczas III Forum Green Smart City.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak