FGSC

About

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Jakub Piecuch, prof. URK  - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Marcin Kopyra - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr Stanisław Kowalski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dr Wojciech Blecharczyk - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dr hab. inż. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Dr Wioletta Kilar - Dyrektor Instytutu Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Mgr Marcin Gałan – Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Tomasz Czech, prof. URK - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Wojciech Przywała - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Karolina Woźnica - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Justyna Warot - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr Klaudia Kłeczek - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr inż. Magdalena Szara-Bąk - Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Mgr inż. Małgorzata Dratwa - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Mgr Barbara Głąb - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Inż. Karolina Dzierwa -  Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Karol Patla – Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów

 

Studenci Koła Naukowego Ekonomistów 

Previous edition:

Forum Green Smart City  I Forum Green Smart City

Forum Green Smart City  II Forum Green Smart City

Forum Green Smart City  III Forum Green Smart City

Forum Green Smart City  IV Forum Green Smart City

Forum Green Smart City  V Forum Green Smart City

Forum Green Smart City   VI Forum Green Smart City

 

University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120
Krakow
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
VATIN: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 University of Agriculture in Krakow
Design: IT UAK