FGSC

Rejestracja uczestników VII FORUM Green Smart City


 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych będą Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., Al. Adama Mickiewicza 21C/2, 31-120 Kraków oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w VII Forum Green Smart City oraz przesyłania materiałów pokonferencyjnych, na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  Biorąc udział w wydarzeniu VII FORUM Green Smart City przyjmuję do wiadomości, że w ich trakcie odbywa się filmowanie i fotografowanie. Tym samym, decydując się na udział w VII FORUM Green Smart City, wyrażacie zgodę na filmowanie i fotografowanie, używanie przygotowanych materiałów filmowych i zdjęć przez organizatorów wydarzeń o celów informacyjnych i promocyjnych FORUM Green Smart City, a także zwalniacie organizatorów od odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych materiałów;
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w Forum. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Forum.
  Posiada Pani/Pan prawo do:
        Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
        Przenoszenia danych,
        Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adresy iod@innowacje-ur.pl lub iod@urk.edu.pl, pocztą tradycyjną na adresy: Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., Al. Adama Mickiewicza 21C/2, 31-120 Kraków lub Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym współorganizatorom, partnerom i instytucjom współfinansującym Forum celem rozliczenia dofinansowania;
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia i przesyłania materiałów konferencyjnych, a w przypadku osób które wyraziły zgodę na informowanie o kolejnych edycjach Forum Green Smart City do czasu wycofania tej zgody;
  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego;
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak