FGSC
Archiwum

FGSC IV Edycja - O Forum / Program / Patronat/Sponsorzy / Materiały konferencyjne / Poprzednie edycje

FGSC

 

  O Forum

Czym jest FORUM Green Smart City?

  • Platformą wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski.
  • Prezentacją działań podjętych przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach.
  • Miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych, inicjatywach Smart City oraz nowych technologiach dla miast.

Konferencja „IV Forum Green Smart City” na stałe wpisała się do kalendarza międzynarodowych imprez proekologicznych. W tym roku, w dniach 19-20 listopada, dzięki wsparciu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz sponsorom m.in. Philips Lighting Polska, odbędzie się spotkanie reprezentantów władz, ekspertów, naukowców z krakowskich i międzynarodowych instytucji oraz zainteresowanych tematem. .

Forum Green Smart City wspiera działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentnych miast dopasowanych do potrzeb mieszkańców. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. tematy dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej polskich domów oraz zapobiegania pogłębianiu się zjawiska ubóstwa energetycznego. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: czy elektromobilność jest dobrą odpowiedzią na zły stan powietrza, a także jak zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej?

W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia kładą szczególny nacisk na rozpowszechnienie wiedzy nt szkodliwości złej jakości powietrza wśród jak największej liczby mieszkańców Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz identyfikację efektywnych sposobów edukowania lokalnych społeczności w zakresie walki ze złym stanem powietrza, transportu ekologicznego oraz eliminacji problemu stosowania niskiej jakości opału. .Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

Członkowie:

dr inż. Tomasz Czech - Dyrektor Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta - z-ca Dyrektora Centrum Transferu Technologii UR

mgr Katarzyna Wójcik  - Kierownik ZPB-R, Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Anna Orchel-Szeląg - Centrum Transferu Technologii UR

dr inż. Anna Balakowska - Centrum Transferu Technologii UR

dr inż. Anna Dobosz - Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Katarzyna Kowalska - Centrum Transferu Technologii UR

dr Barbara Kępys - Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

mgr inż. Izabella Majewska - rzecznik prasowy UR

mgr inż. Joanna Pietras - Biuro Promocji i Informacji UR

mgr Jacek Okarmus - Biuro Promocji i Informacji UR

mgr Tomasz Szanser - Kanclerz UR

mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko - Kierownik Działu Informatyki

Karolina Kornecka – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości UR

Krzysztof Kupiec – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości UR

 

Komitet Naukowy 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR

prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Dziekan Wydziału Leśnego UR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

 


 

  Program

Wersja do druku: Plan IV Forum Green Smart City 

PLAN IV FORUM GREEN SMART CITY

19 - 20  LISTOPADA  2018

Centrum Kongresowe UR,

aleja 29 Listopada 46,

31-425 Kraków

 

I DZIEŃ /SMART CITY W POLSCE/

 

9:00       Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

9:50       Prezentacja spotu głównego sponsora firmy Philips Lighting, filmu promującego Kraków oraz FGSC

10:00       Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Florian Gambuś - Prorektor Ds. Nauki I Współpracy Z Zagranicą, Uniwersytet Rolniczy W Krakowie

10:15       Hanna Uhl - Biuro Pełnomocnika Premiera ds. Programu "Czyste Powietrze" Piotra Woźnego, Ministerstwo Przedsiębiorczości I Technologii

10:30       Paweł Ścigalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

10:45       prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka - "Wpływ smogu na układ krążenia"

11:05       Andrzej Guła - Krakowski Alarm Smogowy

11:25       dr hab. inż. Renata Wojciechowska  - "Czy rośliny reagują na blask nocnych świateł?"

11:45       Mateusz Stella-Sawicki - Philips Lighting - "Rola oświetlenia we współczesnym ekosystemie smart-city"

12:05       Przerwa kawowa

12:35       dr hab. inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk - "Rośliny w miastach – kryteria doboru"

12:55       Bartosz Dominiak - Smart City Blog - "10 projektów smart city, które inspirują"

13:15       Adam Mikołajczyk - European Place Institute - "Jak komunikować nowoczesne inwestycje miejskie

                 i jak zachęcać mieszkańców do korzystania z nich?"

13:35       Prezentacja brokerska firm

13:55       Grupa Azoty "Idea4azoty – Program Akceleracyjny"

14:15       Lunch

15:15       Fundacja Aeris Futuro - "Climathon, czyli pomysły na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój w mieście"

15:30       Waldemar Boczar - Zwycięski Projekt Climathonu

15:35       Wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów konkursu IDEA 4 SMART CITY

16:00       Zakończenie I dnia konferencji

16:30       Panel networkingowy

17:00       Integracja uczestników

 

PROGRAM WARSZTATÓW Z PHILIPS LIGHTING POLSKA

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE – KORZYŚCI DLA SAMORZĄDÓW

 

I DZIEŃ /SALA 033/

12:35 - 14:05

- Nowoczesne oświetlenie w mieście.

- Jak prawidłowo dobrać oświetlenie do potrzeb mieszkańców, operatorów i włodarzy.

- Bezpieczne przejścia dla pieszych. Jak prawidłowo oświetlać przejścia dla pieszych?

- Systemy zarządzania oświetleniem. Współczesne możliwości i korzyści.

- Możliwości finansowania i generowania oszczędności poprzez modernizację oświetlenia.

 

 

II DZIEŃ /IDEA 4 SMART CITY/

 

8:15       Kawa powitalna

9:00       Otwarcie II dnia konferencji

9:30       Prezentacja wystawy studentów Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego

10:00       Debata 

- Inteligentna infrastruktura miejska

- Samorządy a wdrażanie Smart City

- Inicjatywy Smart City

/moderator: dr inż. Tomasz Czech/

11:15       Podsumowanie debaty i zakończenie konferencji

11:30       Lunch

 


 

  Patronat/Sponsorzy

Organizatorzy:

          

 

Sponsorzy:

www.signify.com/pl 

www.lighting.philips.pl/strona-glowna

 

www.energotelcom.pl 

www.solary-monitoring.pl 

 

Patronat honorowy:

      

      

 

www.business.krakow.pl

Współorganizatorzy:

  

 

Patroni medialni:

      

         

     

Partnerzy:

           

       

         

 

 


 

  Materiały konferencyjne

   FORUM Green Smart City to pierwsza w Polsce konferencja na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentne miasta dopasowane do potrzeb mieszkańców. Głównym celem FORUM Green Smart City jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, realizowane poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych.

Tegoroczna edycja odbędzie się 19-20 listopada 2018 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i przeprowadzona będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Do udziału w nim zaproszeni zostaną reprezentanci władz województw, miast i gmin Polski oraz eksperci i naukowcy z krakowskich oraz międzynarodowych instytucji.

 

                          


  

Inicjatywy partnerskie:

CLIMATHON 

 

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak