FGSC
Archiwum

 

FGSC VI Edycja - O Forum / Program / Patronat/Sponsorzy / Materiały konferencyjne / Poprzednie edycje

FGSC 2021

 

O Forum

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie!

Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja została oficjalnie otwarta przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. JM Rektor podkreślił konieczność dbania o ochronę klimatu, jak również wzięcia odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Jak zaznaczył: „Powinniśmy czynić sobie ziemię poddaną, a nie nią zawładnąć, zagrabić, czy też zniszczyć”.

Nie zabrakło też niespodzianki! Dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, za swoją działalność w zakresie ekologii i promowania zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska został wyróżniony Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego, który na ręce JM Rektora wręczył dr inż. Zygmunt Fura – przedstawiciel PKE, wieloletni działacz i ekspert.

 

Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji w zakresie Smart City oraz Smart Village – nowoczesnych rozwiązań służących budowie inteligentnych miast i wsi. W tym roku organizatorzy rozszerzyli zakres tematyczny Forum, dodając do dyskusji nową koncepcję – określaną, jako Europejski Zielony Ład. Właśnie temu zagadnieniu poświęcono część wystąpień, a wśród nich na uwagę zasługuje głos Komisarza ds. Rolnictwa w UE, Pana Janusza Wojciechowskiego, który mówił: „To bardzo ważne, aby wsie były miejscem godnego życia. Jest to zarazem wielkie zadanie, aby poprawić warunki życia na obszarach wiejskich w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej”. Niezwykle napięta agenda wydarzenia, eksperckie wystąpienia prelegentów oraz dwie rozbudowane debaty tematyczne, dają przedsmak tego, o czym mówi się obecnie w kontekście wyzwań XXI wieku w zakresie troski o losy planety i ludzi – relacjonuje dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jeden z organizatorów Forum.


W dalszej części głos zabrali goście: Pani Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Heidrun Maier-De Kruijff, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych Republiki Austrii.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wskazywali m.in. na szanse, jakie daje wdrożenie koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz dokumentów wykonawczych, jak choćby pakietu Fit for 55.Pierwszy dzień Forum był podzielony na trzy panele: Zielony Ład w Smart City, Zielony Ład w Smart Village oraz Zrównoważony Rozwój. Prelegenci tegorocznej VI edycji Forum Green Smart City poruszyli zagadnienia dotyczące m.in. tego, jak prawidłowo zarządzać zielenią miejską, jak adaptować nasze miasta i wsie do zmian klimatycznych, jakie znaczenie ma zanieczyszczenie hałasem i światłem w naszym najbliższym otoczeniu. Prelegenci poruszali także tematykę wykorzystania danych geoprzestrzennych w zarządzaniu transportem i mobilnością miejską, jak również aspekt wpływu smogu na jakość życia ludzi i zwierząt.
Podczas drugiego dnia Forum organizatorzy zaplanowali dwie debaty tematyczne, zatytułowane „Wpływ innowacji społecznych na rozwój Smart City i Smart Village” oraz „Europejski Zielony Ład a Smart City i Village”. Wśród dyskutantów znaleźli się doświadczeni i utytułowani eksperci zajmujący się na co dzień problematyką miejską, energetyką, gospodarowaniem odpadami, rolnictwem, a także przedstawiciele samorządów.

VI Forum Green Smart City przejdzie do historii, jako najbardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców spośród dotychczasowych edycji, a to za sprawą swojej hybrydowej formuły. Tym, co wyróżniało tegoroczną edycję, był również niezwykle bogaty i napięty program wystąpień i debat. Już teraz organizatorzy zastanawiają się, czy nazwa wydarzenia nie powinna zostać rozwinięta o dodatkowy człon „Smart Village”, jak również w jaki sposób dotknąć tematów bliższych zwykłemu odbiorcy, dotyczących m.in. nowoczesnych, inteligentnych gospodarstw domowych.

Wydarzenie zgromadziło łącznie ponad 200 uczestników na żywo i 200 uczestników online! Tym samym zakończyła się VI edycja Forum Green Smart City, które odbyło się w dniach 28-29 października 2021 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Wydarzenie było współfinansowane ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z materiałami dotyczącymi konferencji można się zapoznać na oficjalnej stronie wydarzenia.

 

FOTOGALERIA

TRANSMIJA Z DNIA 28.10.2021

TRANSMIJA Z DNIA 29.10.2021

 

Równolegle z Forum odbywały się targi wystawiennicze – tzw. FORUM EXPO, których sponsorem była firma Hugo Green Solutions sp. z o.o.

 

 


Program

 Plan V Forum Green Smart City 

(pdf)

 

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ 

(SMART CITY W POLSCE)

9:00      Rejestracja uczestników

              Kawa powitalna

9:50      Prezentacja spotu głównego sponsora oraz FORUM Green Smart City

10:00    Wprowadzenie i powitanie gości

              prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

              Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10:15    Wystąpienia gości

              Tomasz Urynowicz

              Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

               Wojciech Kędzia

               Reprezentant Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

               Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzorujący Pion Innowacji i Rozwoju

               Paweł Ścigalski 

               Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

I PANEL – SMART CITY

10:30    Dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ

              (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Collegium Medicum,
              Uniwersytet Jagielloński, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)

              Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie zawału serca u mieszkańców Krakowa

10:45    Prof. dr hab. Marek Michalik

              (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

              Dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik

              (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

              Jest gorzej, niż można by sądzić – o smogu w Krakowie

11:00    Bartosz Dominiak

              (Zastępca Burmistrza Ursynowa m.st. Warszawy)

              Green Smart City trzeciej generacji, czyli jak wspólnie z mieszkańcami budować inteligentne zielone miasta

11:15    Dorota Franczukowska

              (PwC, Cisco, Herbalife Nutrition)

              Biznes kontra smog

11:30    Szymon Tomczyk (Almine)

              Dane z satelit i GIS. Jak wykorzystać je w Smart City?

11:40    Mateusz Stella-Sawicki

              (Philips Lighting Polska)

              Oświetlenie jako kluczowy element ekosystemu smart city

11:50    Aldo Vargas-Tetmajer (Krajowy Punkt URBACT)

              Inteligentne rozwiązania w zielonych projektach URBACT w Polsce i Europie

12:00    Przerwa kawowa

 

 

II PANEL - SMART VILLAGES

12:30    Karolina Boba (Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie)

              Smart Villages – holistyczne podejście do rozwoju obszarów wiejskich, w nowej polityce Unii Europejskiej

12:40    Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

              (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

              Moja SMART wieś

12:55    Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

              Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w zarządzaniu zieloną infrastrukturą miasta na przykładzie projektów Life URBANGREEN, iTre-es oraz Monit-AIR.

13:10    Sylwia Mikołajczak (Ambasada Królestwa Niderlandów)

              Odkrywanie rolnictwa na nowo – ścieżki przez niepewną przyszłość

13:25    Albert Lewandowski (Almine)

              Czy miasta i gminy przyszłości mogą być cyberbezpieczne?

13:35    Dr Wojciech Blecharczyk (MPEC S.A. w Krakowie)

              Smart City– Smart Villages– Kooperacja

13:45    Dyskusja podsumowująca panel I i II

14:00    Lunch

 

III PANEL – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

14:45    Dr inż. Tomasz Fiszer (Trade-Off Doradztwo Energetyczne)

              Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej

15:00    Dr Małgorzata Pink (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

              Biogospodarka jako instrument ekonomii zrównoważonego rozwoju

15:15    Agata Krząstek (V4SDG)

              SDG's – zrównoważony rozwój na szczeblu unijnym

15:25    Dr inż. arch. Agnieszka Labus (LAB 60+)

              Miasto "New Aging" – nowe podejście do projektowania z perspektywą 60+

15:40    Dyskusja podsumowująca panel III

16:00    Zakończenie I dnia konferencji

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

II DZIEŃ

8:15      Kawa powitalna

9:00      Otwarcie II dnia konferencji

9:30      Prezentacja wystawy studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10:00    Wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów konkursu pt. „SMART CITY i VILLAGES w obiektywie"

10:15   Dawid Zieliński (Columbus Energy S.A.)

             E-mobility - perspektywy i szanse na rozwój

10:30    DEBATA I

              Inteligentna infrastruktura miejska

              (moderator: Bartosz Dominiak)

              Albert Lewandowski –Almine

              dr hab. inż. Marek Brzeżański – Politechnika Krakowska

              Tadeusz Szydłowski – Efento

              Mateusz Stella-Sawicki – Philips Lighting Polska/Signify

              Konrad Majewski – SMW Legal Stolarski

 

11:00    DEBATA II

              Edukacja ekologiczna a rozwój inteligentnych miast i wsi

              (moderator: prof. dr hab. Zbigniew Mirek)

              dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

              Paweł Płatek – Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii 

              Filip Szatanik – Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

              Agnieszka Bachórz - Kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania RSI, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

              Anna Marieta Nowacka – Forum Infrastruktury

11:30    DEBATA III

              Smart Villages a zrównoważony rozwój

              (moderator: dr inż. Tomasz Czech)

              Wojciech Płachetka – Grupa CDE

              Urszula Stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki

              Łukasz Komorowski – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

              Mateusz Jarosiewicz - Smart Cities Polska

             Waldemar Szendera – Forum Infrastruktury

 

12:00    Lunch

12:40    Podsumowanie debat i zakończenie konferencji

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW Z PHILIPS LIGHTING POLSKA

Inteligentne oświetlenie – korzyści dla samorządów 

 

I DZIEŃ (SALA 033)

12:35–14:05

  • Nowoczesne oświetlenie w mieście
  • Jak prawidłowo dobrać oświetlenie do potrzeb mieszkańców, operatorów i włodarzy?
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych. Jak prawidłowo oświetlać przejścia dla pieszych?
  • Systemy zarządzania oświetleniem. Współczesne możliwości i korzyści
  • Możliwości finansowania i generowania oszczędności poprzez modernizację oświetlenia

W ramach warsztatów prowadzonych przez Firmę Philips Lighting zostanie wylosowana jedna nagroda specjalna dla uczestnika warsztatów (przedstawiciela władz regionu). 

Nagrodą będzie darmowy projekt iluminacji wybranego po konsultacjach z firmą miejsca w miejscowości zwycięzcy konkursu, a oprócz tego zainstalowanie instalacji próbnej tej iluminacji przez Firmę Philips Lighting na określony okres czasowy.


 

Patronat/Sponsorzy

  Organizatorzy:

          

 

Sponsor:

       

Sponsorzy FORUM EXPO:

  

             

 

Patronat honorowy:

       

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

 

Minister Środowiska

Henryk Kowalczyk

 

Minister finansów, inwestycji i rozwoju

Jerzy Kwieciński

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

 

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

 

Patronat medialny:

       

       

       

 

Partnerzy:

           

       

            

      

    

 


 

Materiały konferencyjne

  

Abstrakt VI Forum Green Smart City

 

Referaty:

 

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak