FGSC
Archiwum

 

FGSC V Edycja - O Forum / Program / Patronat/Sponsorzy / Materiały konferencyjne / Poprzednie edycje

FGSC

O Forum

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach i ochronie środowiska– to efekt V FORUM Green Smart City na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

Rekordowa liczba blisko 400 uczestników, wśród których znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Małopolski. Właśnie w ten spektakularny sposób przeszła do historii V edycja FORUM Green Smart City, która odbyła się w tym roku w dniach 24 - 25 października na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Celem corocznego wydarzenia była wymiana informacji w zakresie Smart City – najnowszych rozwiązań zmieniających nasze miasta na lepsze. W tym roku organizatorzy rozszerzyli zakres tematyczny FORUM, dodając do dyskusji nową koncepcję – określaną jako Smart Village, czyli inteligentne technologie dla wsi.

Setki rozmów, mnóstwo wystąpień eksperckich oraz trzy debaty tematyczne – to była bardzo konkretna dawka wiedzy na temat najnowszych trendów ekologicznych oraz innowacyjnych technologii w służbie mieszkańcom – relacjonuje dr inż. Tomasz Czech – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jeden z organizatorów FORUM.

Konferencja została oficjalnie otwarta przez prof. dra hab. inż. Floriana Gambusia – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Następnie głos zabrali goście: Pan Wojciech Kędzia – Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzorujący Pion Innowacji i Rozwoju, Pan Paweł Ścigalski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza oraz Filip Szatanik – zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali znaczącą rolę, jaką odgrywa konferencja w edukacji z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz Smart City.

W pierwszym dniu FORUM mogliśmy się dowiedzieć m.in. o związku pomiędzy smogiem a zapadalnością na zawał serca u mieszkańców Krakowa, a także jak wspólnie z mieszkańcami budować inteligentne i zielone miasta. Wśród wielu wystąpień szukano także odpowiedzi na pytanie, czy miasta i gminy przyszłości mogą być cyberbezpieczne oraz jak wykorzystać biogospodarkę, jako jeden z instrumentów ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Równolegle odbywały się warsztaty organizowane przez firmę Philips Lighting Polska, pt.: „Inteligentne oświetlenie – korzyści dla samorządów” adresowane  do włodarzy miast, gmin i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gdzie m.in. rozmawiano o inteligentnym oświetleniu oraz o możliwości finansowania i generowania oszczędności dzięki modernizacji oświetlenia.

Podczas drugiego dnia FORUM organizatorzy przygotowali serię debat poświęconych obszarom tematycznym, jak choćby inteligentna infrastruktura miejska, edukacja ekologiczna, a rozwój inteligentnych miast i wsi, czy też Smart Villages, a zrównoważony rozwój. Dodatkową atrakcję stanowiła prezentacja wystawy projektów dyplomowych studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wyłoniono także zwycięzców Konkursu pt. „SMART CITY i SMART VILLAGES w obiektywie”. Dla osób, które przesłały najciekawsze prace, czekały nagrody: za zajęcie I miejsca – tablet 10 cali oraz las w słoiku, za zajęcie II miejsca – tablet 7 cali oraz las w słoiku, zaś za zajęcie III miejsca – tablet 7 cali oraz mini las w słoiku.

Pierwsze miejsce przypadło Pani Karolinie Ziębie-Kulawik. Drugie i trzecie przyznano Pani Tamarze Trochanowskiej oraz Zuzannie Kuc.

Warunkiem udziału w Konkursie było sfotografowanie przedsięwzięć, inicjatyw, miejsc lub inwestycji, których tematyka dotyczyła rozwiązań z zakresu Smart City lub Smart Village, a także z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji społecznych. Organizatorzy poszukiwali inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców, dzięki którym życie w mieście i na wsi staje się łatwiejsze.

V FORUM Green Smart City zostanie zapamiętane, jako największe spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Organizatorzy zapowiadają jednak, że już teraz myślą nad włączeniem wszystkich zagadnień środowiskowych do całkiem nowej formuły, jaką ma przyjąć VI edycja FORUM Green Smart City, która odbędzie się już za rok!

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Wydarzenie było współfinansowane ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas FORUM odbywały się targi wystawiennicze – FORUM EXPO, których sponsorami byli: firma Almine, firma Trade-Off oraz firma Signify.

  

 

>>> GALERIA ZDJĘĆ << <

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Dr inż. Tomasz Czech

Dyrektor Centrum Transferu Technologii UR 

 

Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś –  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

Członkowie:

dr inż. Tomasz Czech – Dyrektor Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Anna Orchel-Szeląg – Centrum Transferu Technologii UR

mgr Katarzyna Wójcik  –  Kierownik ZPB-R, Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Izabella Majewska – Rzecznik Prasowy UR

dr inż. Anna Balakowska  – Centrum Transferu Technologii UR

mgr Karolina Kornecka –  Centrum Transferu Technologii UR

mgr Klaudia Kłeczek – Centrum Transferu Technologii UR

mgr inż. Wojciech Przywała – Centrum Innowacji UR

mgr Krzysztof Kupiec – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 

 


Program

 Plan V Forum Green Smart City 

(pdf)

 

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ 

(SMART CITY W POLSCE)

9:00      Rejestracja uczestników

              Kawa powitalna

9:50      Prezentacja spotu głównego sponsora oraz FORUM Green Smart City

10:00    Wprowadzenie i powitanie gości

              prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

              Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10:15    Wystąpienia gości

              Tomasz Urynowicz

              Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

               Wojciech Kędzia

               Reprezentant Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

               Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzorujący Pion Innowacji i Rozwoju

               Paweł Ścigalski 

               Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

I PANEL – SMART CITY

10:30    Dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ

              (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Collegium Medicum,
              Uniwersytet Jagielloński, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)

              Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie zawału serca u mieszkańców Krakowa

10:45    Prof. dr hab. Marek Michalik

              (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

              Dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik

              (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

              Jest gorzej, niż można by sądzić – o smogu w Krakowie

11:00    Bartosz Dominiak

              (Zastępca Burmistrza Ursynowa m.st. Warszawy)

              Green Smart City trzeciej generacji, czyli jak wspólnie z mieszkańcami budować inteligentne zielone miasta

11:15    Dorota Franczukowska

              (PwC, Cisco, Herbalife Nutrition)

              Biznes kontra smog

11:30    Szymon Tomczyk (Almine)

              Dane z satelit i GIS. Jak wykorzystać je w Smart City?

11:40    Mateusz Stella-Sawicki

              (Philips Lighting Polska)

              Oświetlenie jako kluczowy element ekosystemu smart city

11:50    Aldo Vargas-Tetmajer (Krajowy Punkt URBACT)

              Inteligentne rozwiązania w zielonych projektach URBACT w Polsce i Europie

12:00    Przerwa kawowa

 

 

II PANEL - SMART VILLAGES

12:30    Karolina Boba (Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie)

              Smart Villages – holistyczne podejście do rozwoju obszarów wiejskich, w nowej polityce Unii Europejskiej

12:40    Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

              (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

              Moja SMART wieś

12:55    Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

              Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w zarządzaniu zieloną infrastrukturą miasta na przykładzie projektów Life URBANGREEN, iTre-es oraz Monit-AIR.

13:10    Sylwia Mikołajczak (Ambasada Królestwa Niderlandów)

              Odkrywanie rolnictwa na nowo – ścieżki przez niepewną przyszłość

13:25    Albert Lewandowski (Almine)

              Czy miasta i gminy przyszłości mogą być cyberbezpieczne?

13:35    Dr Wojciech Blecharczyk (MPEC S.A. w Krakowie)

              Smart City– Smart Villages– Kooperacja

13:45    Dyskusja podsumowująca panel I i II

14:00    Lunch

 

III PANEL – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

14:45    Dr inż. Tomasz Fiszer (Trade-Off Doradztwo Energetyczne)

              Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej

15:00    Dr Małgorzata Pink (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

              Biogospodarka jako instrument ekonomii zrównoważonego rozwoju

15:15    Agata Krząstek (V4SDG)

              SDG's – zrównoważony rozwój na szczeblu unijnym

15:25    Dr inż. arch. Agnieszka Labus (LAB 60+)

              Miasto "New Aging" – nowe podejście do projektowania z perspektywą 60+

15:40    Dyskusja podsumowująca panel III

16:00    Zakończenie I dnia konferencji

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

II DZIEŃ

8:15      Kawa powitalna

9:00      Otwarcie II dnia konferencji

9:30      Prezentacja wystawy studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10:00    Wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów konkursu pt. „SMART CITY i VILLAGES w obiektywie"

10:15   Dawid Zieliński (Columbus Energy S.A.)

             E-mobility - perspektywy i szanse na rozwój

10:30    DEBATA I

              Inteligentna infrastruktura miejska

              (moderator: Bartosz Dominiak)

              Albert Lewandowski –Almine

              dr hab. inż. Marek Brzeżański – Politechnika Krakowska

              Tadeusz Szydłowski – Efento

              Mateusz Stella-Sawicki – Philips Lighting Polska/Signify

              Konrad Majewski – SMW Legal Stolarski

 

11:00    DEBATA II

              Edukacja ekologiczna a rozwój inteligentnych miast i wsi

              (moderator: prof. dr hab. Zbigniew Mirek)

              dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

              Paweł Płatek – Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii 

              Filip Szatanik – Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

              Agnieszka Bachórz - Kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania RSI, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

              Anna Marieta Nowacka – Forum Infrastruktury

11:30    DEBATA III

              Smart Villages a zrównoważony rozwój

              (moderator: dr inż. Tomasz Czech)

              Wojciech Płachetka – Grupa CDE

              Urszula Stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki

              Łukasz Komorowski – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

              Mateusz Jarosiewicz - Smart Cities Polska

             Waldemar Szendera – Forum Infrastruktury

 

12:00    Lunch

12:40    Podsumowanie debat i zakończenie konferencji

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW Z PHILIPS LIGHTING POLSKA

Inteligentne oświetlenie – korzyści dla samorządów 

 

I DZIEŃ (SALA 033)

12:35–14:05

 • Nowoczesne oświetlenie w mieście
 • Jak prawidłowo dobrać oświetlenie do potrzeb mieszkańców, operatorów i włodarzy?
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych. Jak prawidłowo oświetlać przejścia dla pieszych?
 • Systemy zarządzania oświetleniem. Współczesne możliwości i korzyści
 • Możliwości finansowania i generowania oszczędności poprzez modernizację oświetlenia

W ramach warsztatów prowadzonych przez Firmę Philips Lighting zostanie wylosowana jedna nagroda specjalna dla uczestnika warsztatów (przedstawiciela władz regionu). 

Nagrodą będzie darmowy projekt iluminacji wybranego po konsultacjach z firmą miejsca w miejscowości zwycięzcy konkursu, a oprócz tego zainstalowanie instalacji próbnej tej iluminacji przez Firmę Philips Lighting na określony okres czasowy.


 

Patronat/Sponsorzy

  Organizatorzy:

          

 

Sponsor:

       

Sponsorzy FORUM EXPO:

  

             

 

Patronat honorowy:

       

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

 

Minister Środowiska

Henryk Kowalczyk

 

Minister finansów, inwestycji i rozwoju

Jerzy Kwieciński

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

 

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

 

Patronat medialny:

       

       

       

 

Partnerzy:

           

       

            

      

    

 


 

Materiały konferencyjne

   Abstrakt V FORUM Green Smart City 24-25.10.2019 

 

Prezentacje prelegentów:

 1. Dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ–Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie zawału serca
 2. Prof. dr hab. Marek Michalik-Jest gorzej, niż można by sądzić – o smogu w Krakowie
 3. Bartosz Dominiak-Green Smart City trzeciej generacji
 4. Danuta Zięba, Dorota Franczukowska-Biznes kontra smog
 5. Szymon Tomczyk-Dane z satelit i GIS
 6. Mateusz Stella-Sawicki-Oświetlenie jako kluczowy element ekosystemu smart city
 7. Karol Bury-Inteligentne rozwiązania w zielonych projektach URBACT
 8. Karolina Boba-Smart Villages – holistyczne podejście do rozwoju obszarów wiejskich
 9. Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN-Moja SMART wieś
 10. Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR-Wykorzystanie technologii geoinfomatycznych
 11. Sylwia Mikołajczak-Odkrywanie rolnictwa na nowo
 12. Albert Lewandowski-Czy miasta i gminy przyszłości mogą być cyberbezpieczne
 13. Dr Wojciech Blecharczyk-Smart City– Smart Villages– Kooperacja
 14. Dr inż. Tomasz Fiszer-Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej
 15. Dr Małgorzata Pink-Biogospodarka jako instrument ekonomii zrównoważonego rozwoju
 16. Agata Krząstek-SDG's - zrównoważony rozwój na szczeblu unijnym
 17. 17. Dr inż. arch. Agnieszka Labus-Miasto New Aging – nowe podejście do projektowania z perspektywą 60+
 18. Dawid Zieliński-E-mobility - perspektywy i szanse na rozwój

 Forum Infrastruktury uczestnikiem V Forum Green Smart City podsumowanie

"Prace uczestników konkursu pt. SMART CITY i SMART VILLAGES w obiektywie"

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak